بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 99 rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:
پنجشنبه 99/06/20 (09/10/2020)
تاریخ پایان:
يكشنبه 99/06/23 (09/13/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662845-6
فکس:
021-22662846
۱۳۹۹-۰۵-۱۵ ۱۶:۱۹:۳۴
۱۴۰۱-۰۵-۱۴ ۱۶:۱۶:۰۰
88
۱۳۹۹-۰۵-۱۹ ۱۳:۰۰:۰۴
۱۴۰۱-۰۵-۱۸ ۱۲:۵۳:۰۰
87
۱۳۹۹-۰۵-۲۲ ۱۶:۱۲:۱۴
۱۴۰۱-۰۵-۲۱ ۱۶:۰۶:۰۰
100
۱۳۹۹-۰۷-۰۷ ۱۲:۰۶:۴۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶ ۱۲:۰۴:۰۰
61
۱۳۹۹-۰۷-۰۸ ۱۰:۳۴:۲۷
۱۴۰۱-۰۷-۰۷ ۱۰:۳۱:۰۰
75
۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۱۰:۱۸:۰۲
۱۴۰۱-۰۷-۲۸ ۱۰:۱۶:۰۰
49
۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۱:۲۵:۳۲
۱۴۰۱-۰۸-۰۶ ۱۱:۲۱:۰۰
91
۱۳۹۹-۰۸-۱۴ ۱۰:۱۰:۵۹
۱۴۰۱-۰۸-۱۳ ۰۹:۵۶:۰۰
48
۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۴:۵۸:۱۰
۱۴۰۴-۰۶-۰۹ ۱۴:۵۷:۰۰
108