موکت نگین مشهد فرش پرشین مشهد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 19512
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ ۱۲:۳۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : حسین زین العابدین زاده مشهدی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۲:۳۶:۰۳
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2776)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
موکت نگین مشهد فرش پرشین مشهد