فرشینه

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 19514
نمایش داده شده: 12
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ ۱۲:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علیرضا آزمون
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۲:۴۵:۳۳
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2776)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
فرشینه