فرشینه

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 19514
نمایش داده شده: 69
انقضا: ۱۴۰۴-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علیرضا آزمون
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۲:۴۵:۳۳
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (4274)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
فرشینه