گروه فنی مهندسی ابدیسان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22266
نمایش داده شده: 14
انقضا: ۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۶:۱۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : احسان مشایخی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۱۹:۲۳
ایجادشده توسط
خانم بابایی (3460)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
گروه فنی مهندسی ابدیسان