مشعل گاز موج تهران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22265
نمایش داده شده: 16
انقضا: ۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۶:۱۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : جعفر خانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۱۷:۴۰
ایجادشده توسط
خانم بابایی (3460)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
مشعل گاز موج تهران