بیضاء

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22267
نمایش داده شده: 86
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : حمیدرضا عبودی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۲۱:۵۴
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5513)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
بیضاء