آبزی گستران نصر پارس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22269
نمایش داده شده: 86
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۲۱ ۱۶:۲۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : احمد دهقان
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۳۰:۳۰
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5513)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
آبزی گستران نصر پارس