آبزی اکسیر کوثر

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22268
نمایش داده شده: 101
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۲۱ ۱۶:۲۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : عمار صالحی فارسانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۲۸:۳۵
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5513)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
آبزی اکسیر کوثر