آبزی اکسیر کوثر

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 22268
نمایش داده شده: 14
انقضا: ۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۶:۲۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : عمار صالحی فارسانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۶:۲۸:۳۵
ایجادشده توسط
خانم بابایی (3460)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
آبزی اکسیر کوثر