شرکت صنایع عایق های معدنی پویشنگر

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 17536
نمایش داده شده: 29
انقضا: ۱۳۹۹-۰۶-۰۵ ۱۴:۳۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : ایمان عسگری
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۵-۲۸ ۱۴:۴۰:۲۱
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2760)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
شرکت صنایع عایق های معدنی پویشنگر

موقعیت

ساختمان و معماری