کارخانجات ایران برنز استیل

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 25879
نمایش داده شده: 23
انقضا: ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۲:۱۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : بهمن نکو روح
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۱۰-۲۶ ۱۲:۱۶:۱۳
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (3632)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
کارخانجات ایران برنز استیل