مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11646
نمایش داده شده: 206
انقضا: ۱۴۰۴-۰۳-۰۱ ۱۲:۱۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : مهدی معصومی
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (6824)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634246849
لینک پرداخت آنلاین عضویت :
کلیک کنید

مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا