صنایع واکیوم پارس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11765
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۳۹۹-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علی جناب
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۲-۲۸ ۱۰:۵۰:۵۸
ایجادشده توسط
خانم بابایی (3116)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
صنایع واکیوم پارس