صنایع واکیوم پارس - نمایشگاه های تهران 98

صنایع واکیوم پارس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11765
نمایش داده شده: 10
انقضا: ۱۳۹۹-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علی جناب
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۲-۲۸ ۱۰:۵۰:۵۸
ایجادشده توسط
خانم بابایی (2028)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
صنایع واکیوم پارس