کیان گسترش سلامت آسیا - نمایشگاه های تهران 98

کیان گسترش سلامت آسیا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12885
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۲:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : آذرکیانی نژاد
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۲:۵۹
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2065)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
کیان گسترش سلامت آسیا