کیان گسترش سلامت آسیا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12885
نمایش داده شده: 20
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۲:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : آذرکیانی نژاد
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۲:۵۹
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2637)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
کیان گسترش سلامت آسیا