یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:titexgroup.com
تلفن:021-22397540
فکس:021-22396984

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران