پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/07/18 (10/10/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه 98/07/21 (10/13/2019)
زمان بازدید:10 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:isecexpo.com
تلفن:55688309-55688313 -021
فکس:021-55688335

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران