پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:iranconminfair.com
تلفن:021-44952661
فکس:021-44952660

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران