پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019)
تاریخ پایان:پنجشنبه 98/07/11 (10/03/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:watex.ir
تلفن:42917000-88078294-88366659
فکس:021-42917100

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران