هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران 98 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:دوشنبه 98/09/18 (12/09/2019)
تاریخ پایان:پنجشنبه 98/09/21 (12/12/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:spnco.net
تلفن:021-26409902-5
فکس:021-26409902

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران