هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/18 (07/09/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/04/21 (07/12/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:miladfair.com
تلفن:021-88653307-88656169
فکس:021-41984

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران