هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:شنبه 98/01/24 (04/13/2019)
تاریخ پایان:سه شنبه 98/01/27 (04/16/2019)
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:4faslco.com
تلفن:09912038278
فکس:021-88198410

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

جهت دریافت لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ها

09192004156