هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/05/24 (08/15/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه 98/05/27 (08/18/2019)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:en.miladgroup.net
تلفن:021-44448216
فکس:021-44448216

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران