نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/08/28 (11/19/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/09/01 (11/22/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:iexhap.ir
تلفن:021-88513216-88513557

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران