نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:elecshow.com
تلفن:021-42917000-1
فکس:021-88078294

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران