نهمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان و تجهیزات اداری تهران 98rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/10/04 (12/25/2019)
تاریخ پایان:شنبه 98/10/07 (12/28/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:persiafipco.com
تلفن:021-88615797/09912770161
فکس:021-88614749

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران