ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/29 (10/21/2019)
تاریخ پایان:پنجشنبه 98/08/02 (10/24/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:
تلفن:021-77604158-77656560
فکس:021-77512574

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران