سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:يكشنبه 98/06/31 (09/22/2019)
تاریخ پایان:چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019)
تاریخ ثبت نام:دوشنبه 98/04/10
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:iranplast.irت
لفن:021-84993482
فکس:021-88059835

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران