سومین دوره نمایشگاه بین المللی لیزر- فوتونیک ایران تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:شنبه 98/08/18 (11/09/2019)
تاریخ پایان:سه شنبه 98/08/21 (11/12/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:iranphotonics.com
تلفن:021-49217000
فکس:021-42917100

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران