دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/07/18 (10/10/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه 98/07/21 (10/13/2019)
زمان بازدید:9 الی 17
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:exhibition.nano.ir
تلفن:021-88502930-88731197
فکس:021-۸۸۷۳۱۱۹۷

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران