بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 98rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع: چهارشنبه 98/02/11 (05/01/2019)
تاریخ پایان: شنبه 98/02/14 (05/04/2019)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iran-oilshow.ir
تلفن: 02188946361
فکس: 02188946236

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران