بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس) تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/15 (08/06/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019)
تاریخ ثبت نام:يكشنبه 98/02/15
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:banian.ir
تلفن:021-74501000
فکس:021-74501000

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران