بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود تهران 98rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/28 (06/18/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/03/31 (06/21/2019)
تاریخ ثبت نام:شنبه 97/10/29
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:iranagrofoodfair.com
تلفن:021-88059457-8
فکس:021-88044817

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران