بیست و یکمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته تهران 1401 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 1401

تاریخ شروع نمایشگاه: 1401/06/12

تاریخ پایان نمایشگاه: 1401/06/15

تقویم نمایشگاه بین المللی ایران

ثبت نام مجازی نمایشگاه

۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۷:۵۳
۱۴۰۴-۰۲-۱۰ ۱۱:۴۷:۰۰
57
۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۴:۳۲:۳۱
۱۴۰۲-۰۸-۰۴ ۱۳:۳۱:۰۰
88
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۲:۳۳:۵۵
۱۴۰۴-۰۴-۳۱ ۰۸:۲۲:۰۰
31