بیست و هشتمین نمایشگاه مواد شوینده-پاک کننده-بهداشتی سلولزی ایران بیوتی 1400 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 1400

تاریخ شروع:1400/02/28

تاریخ پایان:1400/02/31

مجری:شرکت سامع پاد نوین

نوع نمایشگاه:داخلی

وب سایت:www.spnco.net

تلفن:02126409902 - 02126409905

فکس:02126409902

تقویم نمایشگاه تهران 1400