دهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها، سیمان و بتن، تکنولوژی ها و ماشین آلات وابستهrss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/11/23 (02/12/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/11/26 (02/15/2019)
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: ampex.ir
تلفن: 02122567142-02122567291
فکس: 02122567142