اولین جشنواره و نمایشگاه فولاد برج میلاد تهران 97 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/10/17 (01/07/2019)
تاریخ پایان: پنجشنبه 97/10/20 (01/10/2019)
زمان بازدید: 9 الی 16
نوع نمایشگاه: داخلی
وب سایت: chilanonline.com
تلفن: 02188551684
فکس: 02188551693