لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 99rss
نمایشگاه بین المللی تبریز

زیر مجموعه
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمان تبریز 99

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمان تبریز 99 (122)

تاریخ شروع:سه شنبه 99/04/03 (06/23/2020)

تاریخ پایان:جمعه 99/04/06 (06/26/2020)

نوع نمایشگاه:بین المللیوب سایت:tabrizfair.ir

تلفن:041-363733709فکس:041-36373851-8

برگزار کننده
نمایشگاه بین المللی تبریز
041-363733709
info@tabrizfair.ir

چهاردهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و گیاهان داروئی، فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای تب

چهاردهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و گیاهان داروئی، فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای تب (49)

تاریخ شروع:دوشنبه 99/02/01 (04/20/2020)

تاریخ پایان:جمعه 99/02/05 (04/24/2020)

زمان بازدید:15 الی 21

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:tabrizfair.ir

تلفن:041-36373706

فکس:041-36373850
برگزار کننده
مسوول برگزاری: آقای محمدیان
041-36373706
info@tabrizfair.ir

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 99

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 99 (59)

تاریخ شروع:سه شنبه 99/04/03 (06/23/2020)

تاریخ پایان:جمعه 99/04/06 (06/26/2020)

زمان بازدید:16 الی 22

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:tabrizfair.ir

تلفن:041-36373708فکس:041-36373850-60

برگزار کننده
نمایشگاه بین المللی تبریز
041-36373708
info@tabrizfair.ir