صنعت تبریز 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97 - نمایشگاه بین المللی تبریز - شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز

btg3

href=

seo

web

صنعت تبریز 97rss
نمایشگاه بین المللی تبریز / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/04/26 (07/17/2018)
تاریخ پایان: جمعه 97/04/29 (07/20/2018)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: ir-amt.com
تلفن: 02188828557 - 04136373709
فکس: 04136373850-60

هیچ آگهی در این دسته بندی وجود ندارد