نوبهار - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

نوبهار

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9403
نمایش داده شده: 12
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۲:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۷:۲۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
نوبهار

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا