نمک شفا - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمک شفا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9401
نمایش داده شده: 18
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: محسن نجوایی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۱:۰۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
نمک شفا

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا