نمک شفا - شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان

btg3

href=

seo

web

نمک شفا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9401
نمایش داده شده: 40
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: محسن نجوایی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۱:۰۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2065)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
نمک شفا

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا