مدیریت بیمه پاسارگاد - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

مدیریت بیمه پاسارگاد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9418
نمایش داده شده: 12
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: علیرضا رفیعی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۹:۲۰
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1109)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
مدیریت بیمه پاسارگاد

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا