قیطران - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

قیطران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9400
نمایش داده شده: 14
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۲۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۰:۲۲
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
قیطران

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا