عسل یاس (شهد موم پارس) - شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان

btg3

href=

seo

web

عسل یاس (شهد موم پارس)

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9410
نمایش داده شده: 33
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۲:۰۷
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2065)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
عسل یاس (شهد موم پارس)

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا