عسل یاس (شهد موم پارس) - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

عسل یاس (شهد موم پارس)

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9410
نمایش داده شده: 12
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۲:۰۷
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
عسل یاس (شهد موم پارس)

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا