شیر پاستوره پگاه اصفهان - شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان

btg3

href=

seo

web

شیر پاستوره پگاه اصفهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9397
نمایش داده شده: 42
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ ۱۴:۲۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: دکتر بابایی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۴ ۱۴:۲۶:۵۶
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1906)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
شیر پاستوره پگاه اصفهان

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا