شیر پاستوره پگاه اصفهان - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

شیر پاستوره پگاه اصفهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9397
نمایش داده شده: 20
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ ۱۴:۲۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: دکتر بابایی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۴ ۱۴:۲۶:۵۶
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1173)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
شیر پاستوره پگاه اصفهان

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا