شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9402
نمایش داده شده: 19
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: فرامرز ابراهیمی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۲:۰۶
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا