شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین - شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان

btg3

href=

seo

web

شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9402
نمایش داده شده: 40
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: فرامرز ابراهیمی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۲:۰۶
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2065)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
شرکت تعاونی تک آفرینان پارس دلنشین

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا