سپهر سروش آسیا (پوتنگ) - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

سپهر سروش آسیا (پوتنگ)

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9409
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۱:۲۹
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
سپهر سروش آسیا (پوتنگ)

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا