سوغات سرای زاهدی - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

سوغات سرای زاهدی

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9406
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۹:۱۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
سوغات سرای زاهدی

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا