دیدو - deedo - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

دیدو - deedo

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9398
نمایش داده شده: 18
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۲۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۲۹:۱۵
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
دیدو - deedo

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا