دونارسی (خوش طعم) - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

دونارسی (خوش طعم)

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9408
نمایش داده شده: 19
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۰:۴۲
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
دونارسی (خوش طعم)

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا