توس شکن خراسان - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

توس شکن خراسان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9399
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۲۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۲۹:۵۱
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
توس شکن خراسان

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا