بامیلتو - پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

بامیلتو

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 9407
نمایش داده شده: 13
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۰:۳۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۰:۰۵
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
بامیلتو

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا